BEDRIJFSWAARDERING

 
 
U investeert, ceteris paribus, liever 1.000 euro in een onderneming waar u jaarlijks een rendement van 100 euro op behaalt, dan in een onderneming waar u met eenzelfde investering slechts 50 euro per jaar realiseert. Toch? Dit zogezegde Retun On Invested Capital (ROIC), oftewel rendement op geïnvesteerd vermogen, is voor investeerders een belangrijke graadmeter voor het waarderen van ondernemingen.  ROIC is dus belangrijk, maar hoe kunt u de ROIC van uw onderneming verbeteren? Hieronder een aantal mogelijkheden.
 
Ter opfrissing: ROIC = NOPLAT / geïnvesteerd kapitaal, waarbij NOPLAT gelijk is aan het operationeel bedrijfsresultaat na vpb.
 
 
Factoren die (de hoogte van) ROIC beïnvloeden
1. Kapitaalefficiëntie. Bij een gelijkblijvende Noplat zal de ROIC toenemen als het geïnvesteerd kapitaal wordt verlaagd. Als NOPLAT 100 euro bedraagt en het geïnvesteerde kapitaal wordt verlaagd van 1.000 naar 900, dan wordt de ROIC verhoogd van 10% naar 11%. Sommige bedrijven zijn in staat om met minder auto’s, inventaris, panden e.d. dezelfde operationele resultaten te behalen. Merk op dat de vliegtuigindustie veel kapitaal (vliegtuigen) nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden, een accountantskantoor heeft weinig kapitaal nodig. De kapitaalbehoefte beinvloedt de ROIC.
 
2. Hoge(re) vraagprijs voor producten en/of diensten. Sommige bedrijven kunnen hoge(re) prijzen vragen voor hun producten en/of diensten vanwege hogere kwaliteit, een betere reputatie e.d. Als men, bij een gelijkblijvend saldo operationele kosten en geïnvesteerd kapitaal, een (relatief) hogere verkoopprijs weet te realiseren, dan zal ROIC stijgen. Merk op dat bijvoorbeeld Coco Cola een hogere prijs voor zijn cola kan vragen dan de  AH met zijn  'huismerkcola'. Een hogere prijs zorgt vaak voor een hogere NOPLAT.
 
3. Kostenefficiënt opereren. Als men in staat is om tegen (relatief) lage kosten te opereren, dan zullen, ceteris paribus, de Noplat en de ROIC relatief hoog zijn. Merk op dat bijvoorbeeld een Aldi sterk is in het werken tegen lage kosten.
 
Bedrijven die in staat zijn om bovenstaande drie punten te managen, zullen in staat zijn een hoge(re) ROIC te realiseren.
 
 
Hoge(re) vraagprijs
Welke kenmerken kunnen bedrijven hebben die in staat zijn een hogere prijs te vragen voor hun producten?
-Hun producten zijn van hogere kwaliteit
-Hun reputatie is beter (vergelijk coca cola met een huismerk)
-Klanten kunnen niet zonder jouw product (bijvoorbeeld Microsoft met zijn excel)
 
 
Kosten- en kapitaalefficiëntie
Welke kenmerken kunnen bedrijven hebben die in staat zijn met om met minder kapitaal en/of tegen lagere kosten te opereren?
-Ze zijn in staat om schaalvoordelen te behalen bij de inkoop
-Ze hebben toegang tot bepaalde bronnen vanwege geografische locatie (dicht bij je leverancier zitten levert een besparing op inkoopkosten)
-Ze hebben innovatieve bedrijfsprocessen en zijn bijvoorbeeld in staat zijn om met weinig voorraad te werken
 
 
Conclusie
Bedrijven met bovenstaande kenmerken zijn in staat om een hoge(re) ROIC te realiseren dan hun concurrenten.