BEDRIJFSWAARDERING

 
Onderstaande 'ROIC-tree' kan gebruikt worden om inzichtelijk te krijgen wat de (financiele) waardedrijvers van de onderneming zijn. De ROIC-tree wordt gevoedt vanuit de financiele administratie en geeft in percentages/verhoudingen weer welke factoren bepalend zijn geweest in bijvoorbeeld de operationele marge en de omzetsnelheid. Ter voorbeeld, hoe hoger de huisvestingskosten, ceteris paribus, hoe lager het rendement op het geinvesteerd vermogen. Onderstaande gesimplificeerde 'ROIC-tree' laat duidelijk zien welke factoren het rendement op geïnvesteerd vermogen kunnen beïnvloeden:
 
 
Zoals hierboven zichtbaar, zijn er drie factoren die direct invloed hebben op het rendement op het geïnvesteerd vermogen, te weten de operationele marge, de vennootschapsbelasting en de omzetsnelheid van het vermogen. Deze waardedrijvers kunnen we vervolgens 'afpellen'. De operationele marge betreft de verhouding tussen het bedrijfsresultaat na belastingen en de omzet. Als de operationele marge 16% is, dan houdt dit in dat er op elke euro aan omzet 16 cent aan winst wordt gerealiseerd. Merk op dat hoe hoger de kosten, des te minder er 'over' blijft aan operationele marge. Als men de kosten weet te verlagen, dan zal de operationele marge en de cashflow uit de operationele activiteiten toenemen. Bij een gelijkblijvende omzetsnelheid zal de ROIC dan toenemen.
 
De vennootschapsbelasting is een ‘hard’ gegeven, derhalve moeilijk beïnvloedbaar.
 
Een onderneming kan het rendement op het geïnvesteerd vermogen ook verhogen door te zorgen dat het geïnvesteerd vermogen lager is, oftwel de omzetsnelheid van het vermogen te verhogen. Zie nogmaals bovenstaande figuur bij de twee sterretjes (**) voor de definitie. De omzetsnelheid kunnen we beinvloeden door bijvoorbeeld het verlagen van de voorraad, het sneller innen van debiteuren en het later betalen van crediteuren. Op deze wijze zit er minder geld ‘vast’ in de onderneming en is het geïnvesteerd vermogen lager c.q. de omzetsnelheid hoger. Als er voor € 100 aan operationeel vermogen in de onderneming zit en de omzet is € 200, dan is de omzetsnelheid van het vermogen 2 (= 200 / 100). Ook de omzetsnelheid van het vermogen kunnen we 'afpellen' naar de specifieke onderliggende factoren.'