DUE DILIGENCE

 
FD kopt het volgende: "Corona heeft nu ook haar eigen flatterende winstbegrip: EBITDAC". EBITDAC geeft het bedrijfsresultaat weer VOOR afschrijving, rente en de impact van Corona. Wat zijn de voor- en nadelen van het rapporteren op basis van EBITDAC ?
 
 
EBITDAC
'Normaliter' wordt er in de jaarrekening gerapporteerd op basis van het bedrijfresultaat VOOR rente en belastingen. De term EBITDA wordt veelvuldig gebruikt ter benadering van het cash genererende vermogen van de onderneming. Het verschil tussen EBITDA en het bedrijfsresultaat betreft de post afschrijvingen. EBITDAC maakt vervolgens nog een weergave van het cash genererende vermogen van de onderneming VOOR aftrek van kosten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.
 
 
Due Diligence
Vanuit Due Diligence 'perspectief' zijn wij op zoek naar het (toekomstige) cash genererende vermogen van de 'core business' van een onderneming, oftewel hoeveel kasstromen genereert de onderneming met zijn operationele activiteiten in een 'normale' situatie. De kosten uit hoofde van corona zijn niet 'normaal' en geven als ingefilterde post in de rapportage een vertekend beeld van de (potentiele) verdiencapaiteit van de onderneming. EBITDAC geeft de onderneming ruimte om te laten zien hoe zijn resultaat was geweest in een situatie zonder corona. De kosten uit hoofde van de coronacrisis zijn relatief incidenteel en kunnen op basis van EBITDAC gefilterd worden.
 
Merk op dat we posten met een eenmalig en niet-operationeel karakter vanwege hun 'niet-normale' karakter moeten onderscheiden van de normale situatie omdat deze posten in de toekomst waarschijnlijk niet meer op gaan treden.
 
 
Conclusie
Rapporteren op basis van EBITDAC is geen gekke gedachte!