DUE DILIGENCE

 

De economische waarde van een onderneming wordt door een Register Valuator bepaald op basis van toekomstige kasstromen. Om de verwachte kasstromen te bepalen, hebben we een goed onderbouwde prognose nodig. Hoe krijgen we echter (mede) een goed gevoel bij de redelijkheid van (de gehanteerde veronderstellingen in) een prognose? Door te analyseren hoe de onderneming in het verleden heeft gepresteerd. 
 
'Nut' van de historie
Aan de hand van onderstaande vereenvoudigde voorbeeld maken we duidelijk wat het nut van historische analyses is. 
 
We stellen het volgende voor een willekeurige onderneming:
Resultaat eerste jaar van de prognose: €120.000
 
Is deze prognose redelijk? Dat is moeilijk te stellen zonder context. Om de redelijkheid van dit geprognosticeerde resultaat te achterhalen hebben we meer informatie nodig. Deze informatie kunnen we mede halen uit een nadere analyse van de historische gegevens.
 
Stel dat uit een nadere analyse onderstaande informatie beschikbaar komt:
Resultaat jaar 2016: €120.000
Resultaat jaar 2017: €90.000
Resultaat jaar 2018: €105.000
 
Is bovenstaande geprognosticeerde resultaat van € 120.000 nu reëel? Merk op dat we nu al een beter gevoel bij het geprognosticeerde resultaat van € 120.000 hebben. € 120.000 lijkt redelijk op basis van de groei die is ingezet vanaf boekjaar 2017. Het resultaat ligt tevens in lijn met het resultaat uit boekjaar 2016. Al met al lijkt het geprognosticeerde resultaat redelijk. Merk op dat de historie 'houvast' geeft.
 
 
Ter (meerdere) overdenking:
Stel dat een onderneming over de laatste vijf jaren een gemiddelde brutomarge heeft gerealiseerd van 30% per jaar, maar dat de prognose een jaarlijkse brutomarge van 40% laat zien. Is die 40% marge realistisch? Als de onderneming in het verleden niet in staat was om zo'n goede brutomarge te realiseren, waarom zou dit dan wel in de toekomst gaan gebeuren? Deze 10%-punt stijging zou kunnen, maar daar moet dan een goede onderbouwing voor zijn. Wellicht is in het eerste jaar van de prognose een nieuwe leverancier tot de markt toegetreden op basis waarvan men een lagere kostprijsomzet c.q. een hogere brutomarge weet te realiseren. Misschien verwacht de onderneming dat het zijn prijzen kan verhogen waardoor er meer omzet wordt behaald c.q. een hogere brutomarge wordt behaald.
 
 
Conclusie
Merk op dat een historische analyse cruciaal is bij het nauwkeurig kunnen analyseren van de prognoses! Prognoses die afwijken van historische ratio's behoeven nadere toelichting.