DUE DILIGENCE

 
Een investeerder wil zijn besluit om al dan niet te investeren in een onderneming baseren op juiste en volledige (financiële) informatie. Echter, de informatie moet niet alleen juist en volledig zijn, de informatie moet tevens van dien aard zijn dat de investeerder daadwerkelijk gaat begrijpen waarom de onderneming zogezegd 'draait zoals die draait'. Een Due Diligence onderzoek kan helpen bij het vergaren en 'begrijpen' van de benodigde informatie.
 
 
Rendement
Een investeerder investeert geld in een onderneming omdat hij verwacht dat zijn geinvesteerde geld in de toekomst gaat renderen. Om in te kunnen schatten of een goed rendement haalbaar is, dient de investeerder zijn te kopen onderneming volledig te begrijpen. Hij wil niet de spreekwoordelijke 'kat in de zak' kopen. Voor zijn begrip van de onderneming zal een investeerder antwoord willen op bijvoorbeeld de volgende vragen: Welke strategie wordt gehanteerd? Wat is de (verwachte) winstgevendheid van de huidige en in ontwikkeling zijnde producten en/of diensten? Wat zijn de marges per klant? Is de operationele marge marktconform? Opereert de onderneming efficient? Is de onderneming in staat om concurrentievoordeel te behalen? De antwoorden op deze vragen helpen de investeerder te bepalen of zijn verwachte rendement haalbaar is.
 
 
(Financiële) Due Diligence specialist
Een Due Diligence specialist kan helpen bij het analyseren van de te kopen onderneming. Deze specialist kan met zijn kennis en 'tools' analyses maken die de investeerder kunnen helpen in het maken van zijn besluit om al dan niet te investeren in een onderneming. De volgende punten (niet limitatief) kunnen nader worden geanalyseerd om het betreffende inzicht te verkrijgen:
 
-Historische fluctuaties van de omzet en winst per product, inclusief verklaring van de fluctuaties;
-'Genormaliseerde' historische resultaten, vrij van incidentele en niet-operationele resultaten;
-Gehanteerde waarderingsgrondslagen (in de jaarrekening);
-Investeringsbehoefte (materiele vaste activa / werkkapitaal);
-Noodzakelijkheid van de operationele kosten;
-Redelijkheid van de prognoses;
-Hoogte van de 'debt-like' items;
 
 
Conclusie
'Snap' de zaak alvorens te investeren!