DUE DILIGENCE

 

 

Investeerders investeren graag in ondernemingen met een hoge 'upside' potentie. Het relatieve resultaat is belangrijk. Onderstaande alinea's behandelen de waarde die investeerders geven aan de relatieve operationele marge.

 
 
Uitwerking voorbeeld
Stel, we hebben de keus om te investeren in onderneming A of onderneming B. Onderneming A heeft een bedrijfsresultaat van € 7.800 gerealiseerd op een omzet van € 100.000 (=7,8% van de omzet). Onderneming B heeft ook een bedrijfsresultaat behaald van € 7.800, maar zijn omzet bedroeg slechts € 40.000 (=19,5% van de omzet). Zie onderstaand in tabelvorm.
 
Onderneming A                                  Onderneming B
Omzet
100.000
Omzet
40.000
Bedrijfsresultaat
7.800
Bedrijfsresultaat
7.800
 
 
In welke onderneming zal een investeerder liever investeren? Onderneming A of onderneming B? U zult wellicht opperen dat beide ondernemingen in absloute termen hetzelfde resultaat genereren, dus wat maakt het uit!? Het antwoord is echter onderneming B. Waarom? Als onderneming B € 10.000 meer omzet behaalt, dan zal het bedrijfsresultaat met 1.950 (=19,5%) toenemen. Als onderneming A € 10.000 meer omzet genereert, dan zal het bedrijfsresultaat slechts met 780 (=7,8%) toenemen. Zie onderstaand nog meer 'voordelen' van een hoge(re) operationele marge.
 
 
Voordelen van een hoge operationele marge (in %)
-Ondernemingen met een hoog percentage bedrijfsresultaat t.o.v. de omzet profiteren meer van een omzetstijging (zie hierboven uitgewerkt)
 
-Ondernemingen met een laag percentage bedrijfsresultaat t.o.v. de omzet hebben minder financiële ruimte om een stijging van de operationele bedrijfskosten op te vangen
 
-Ondernemingen met een hoog percentage bedrijfsresultaat t.o.v. de omzet hebben meer financiële ruimte om te kunnen investeren in materiele vaste activa
 
 
Conclusie
Een investeerder zal eerder investeren in een ondernemingen met een hoge operationele marge.