DUE DILIGENCE

 

Bij het waarderen van een onderneming analyseren we de potentie van een onderneming in het generen van kasstromen in de komende jaren. Een door de client opgestelde prognose is de basis van het inzichtelijk krijgen van deze toekomstige kasstromen. Hoe beoordelen we echter de redelijkheid van een door de client opgestelde prognose?

 

Uitwerking voorbeeld
Stel, client Fietshandel Schraverus veronderstelt voor het eerste jaar van de prognose, in casu boekjaar 2019, een stijging van de omzet van 5% ten opzichte van historisch boekjaar 2018. Hoe krijgen we 'houvast' bij de redelijkheid van deze geprognosticeerde omzetstijging?
 
 
1. Opvragen van historische gegevens over de omzet
Onderstaande historische gegevens hebben we ontvangen van client Fietshandel Schraverus. Is het op basis van onderstaande gegevens redelijk dat de omzet met 5% toeneemt in 2019 (eerste jaar van de prognose)?
 
 
2016
2017
2018
OMZET
        Aantal
Prijs
       Omzet
   Aantal
Prijs
      Omzet
Aantal
  Prijs
           Omzet
Fiets A
        21.051
   1.670
   35.155.170
   22.000
 1.600
   35.200.000
      24.000
       1.500
       36.000.000
Fiets B
        26.181
   1.310
   34.297.110
   28.000
 1.250
   35.000.000
      30.000
       1.200
       36.000.000
Fiets C
        30.498
   1.100
   33.547.800
   32.400
 1.050
   34.020.000
      37.000
       1.000
       37.000.000
 
 
 
 103.000.080
 
 
 104.220.000
 
 
     109.000.000
 
We zien in de periode 2016-2018 een jaarlijkse toename van de omzet. Vanuit die vaststelling is het aannemelijk dat de omzet in 2019 kan toenemen. Groei lijkt zogezegd aannemelijk, maar we hebben meer informatie nodig om vast te stellen of deze 5% redelijk is. Teneinde nuance aan te brengen gaan we dieper in op prijs (P), aantal (Q) en groei van de bedrijfstak om meer houvast te krijgen bij de 5% omzetgroei.
 
 
2. Analyse verkoopprijs van de fietsen
Voor alle drie de productgroepen is een dalende lijn in de verkoopprijs zichtbaar, deze vaststelling  maakt het niet aannemelijk dat de omzet in 2019 gaat groeien met 5%. In hoeverre zal de daling van de verkoopprijs namelijk doorzetten in 2019 en verder? Hoe komt het dat de prijzen dalen? Zijn klanten steeds minder bereid om hoge prijzen te betalen voor elektrische fietsen? Of is er sprake van een toename van concurrentie waardoor Fietshandel Schraverus steeds verder gedwongen wordt om zijn verkoopprijzen te verlagen? Als Fietshandel Schraverus in 2019 5% meer omzet wil genereren dan in 2018, maar de verkoopprijzen nemen af, dan zal Fietshandel Schraverus ter compensatie fors meer fietsen moeten gaan verkopen.

 
3. Analyse aantal verkochte fietsen
We hebben gezien dat de prijzen voor de fietsen een daling vertonen, de omzetstijging van 5% moet dus gerealiseerd worden met de verkoop van meer fietsen. Waarom? Wel, vijf verkochte fietsen van 1.000 euro levert minder op dan 6 verkochten fietsen van 900 euro. Een daling van de prijs levert hierdoor een stijging van de omzet op. Fietshandel Schraverus moet dus meer fietsen verkopen. Uit de historische analyse blijkt dat het aantal verkochte fietsen voor zowel type A, B als C is toegenomen in de laatste jaren. Deze conclusie ondersteunt de verwachting voor een toename van de verkoop van het aantal fietsen c.q. een omzetgroei van 5% in 2019. Merk op dat Fietshandel Schraverus slechts meer fietsen kan verkopen als hun marktaandeel toeneemt of als de totale grootte van de markt toeneemt. Bij een gelijkblijvend marktaandeel in de toekomst, zegge 20%, kan enkel een stijging van het aantal verkopen plaatsvinden indien de totale markt toeneemt. Er moeten dus meer potentiele klanten komen. Is dit mogelijk? Zie punt 3.

 
4. Analyse van de bedrijfstak
Een analyse van de markt is belangrijk. Een groeiende markt houdt over het algemeen in dat er meer verkocht wordt. Als de markt bestaat uit een potentiele omzet van 100 miljoen en Schraverus heeft een marktaandeel van 20%, dan zal de omzet van Schraverus bij een gelijkblijvend marktaandeel toenemen als de markt groeit naar bijvoorbeeld 120 miljoen. Een analyse van de toekomstige markt is dus erg belangrijk, deze analyse kunnen we maken aan de hand van bijvoorbeeld een brancherapport van de Rabobank. De historische (groei)trends in de markt vergelijken we vervolgens met de historische omzetgroei van Schraverus. Voor Fietshandel Schraverus nam de omzet met 1% toe in 2017 en  met 5% in 2018. Na analyse van het brancherapport van de Rabobank stellen we dat deze groei in lijn is met de groei van de totale fietsenmarkt in Nederland (eveneens respectievelijk 1% en 5% groei). Merk op dat Fietsenhandel Schraverus zijn marktaandeel in 2017 en 2018 dus heeft behouden. Als we weten dat Fietshandel Schraverus in staat is om zijn marktaandeel te behouden en de Rabobank verwacht vervolgens in 2019 een groei van de markt van 5%, dan is het aannemelijk dat ook Fietshandel Schraverus in 2019 een omzetgroei van 5% zal genereren.
 
 
Conclusie
Een diepgaande analyse van historische feiten is noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde 'houvast'  bij de prognose.