DUE DILIGENCE

 
 
Het is niet gepast om bedrijven enkel en alleen op basis van het bedrijfsresultaat (EBITDA) te vergelijken, EBITDA moet altijd gezien worden in een bepaalde context. Tevens  moet men zich ervan vergewissen dat de EBITDA 'vervuild' kan zijn vanwege verslaggevingsvereisten, dan wel onverantwoorde bezuinigingen.
 
 
Bedrijfsvergelijking nader uitgewerkt
Stel, we vergelijken onderneming A met onderneming B, zie onderstaand de cijfers die behoren bij de twee ondernemingen.
 
Onderneming A                        Onderneming B
Omzet
20.000
Omzet
20.000
Kostprijs omzet
10.000
Kostprijs omzet
10.000
Operationele kosten
5.000
Operationele kosten
7.000
Bedrijfsresultaat
5.000
Bedrijfsresultaat
3.000
 
Op basis van bovenstaande beeld zullen we al snel de conclusie trekken dat het aantrekkelijker is om te investeren in onderneming A, toch? Onderstaande uitwerking geeft echter het bewijs dat een nadere nuance van de operationele kosten noodzakelijk is voor het trekken van conclusies.
 
         
Het is niet altijd wat het lijkt
Stel dat onderneming A veel lagere operationele kosten heeft gerealiseerd omdat men in staat is geweest zijn autokosten te reduceren. Zo op het eerste gezicht lijkt onderneming A efficiënter te opereren. Als we echter beide ondernemingen beter analyseren, dan blijkt dat onderneming A auto’s koopt middels een bancaire lening en dat onderneming B de auto’s leaset op basis van operational lease. De kosten voor onderneming A bestaan uit de afschrijving van de auto’s en de rentelasten uit hoofde van de lening. Beide kostenposten worden verantwoord onder EBITDA, namelijk in de financiële baten en lasten. De kosten voor onderneming B (de leasetermijnen) worden volledig in de operationele kosten verantwoord, oftewel in EBITDA. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) voor onderneming A is dus hoger. Als we echter de interest en de afschrijving meenemen in onze analyse, dan kunnen we stellen dat onze eerste conclusie (onderneming A presteert beter) wellicht niet helemaal klopt. De uitgaande operationele cashflows kunnen voor onderneming A wellicht wel eens hoger zijn dan die van onderneming B.
 
 
Wees alert op de impact van bezuinigingen
Een daling van de operationele kosten is niet altijd een positief teken. Een daling van de operationele kosten als gevolg van het onverantwoord reduceren van marketingactiviteiten, het niet uitvoeren van onderhoud van materiele vaste activa, bezuinigingen op R&D, opleiding van personeel etcetera kan wellicht als ongunstig bestempeld worden. Een verlaging van deze activiteiten c.q kosten zal een negatieve impact kunnen hebben op de inkomsten en uitgaven in toekomstige periodes. Indien er bijvoorbeeld te veel bezuinigd is op het onderhoud van materiele vaste activa, dan is de kans groot dat in de toekomst een forse uitgave gedaan moeten worden om de verwaarloosde materiele vaste activa weer in de juiste staat van onderhoud te krijgen. Een daling van de personeelskosten kan op het eerste gezicht positief lijken, als echter blijkt dat deze daling is gerealiseerd middels het stopzetten van de opleiding voor salesmedewerkers, dan kan deze daling wellicht leiden tot minder sales (omzet) in de toekomst. Nu terug naar ons voorbeeld: wellicht heeft onderneming A onverantwoorde bezuinigingen doorgevoerd op zijn operationele kosten?  Als dit zo is, dan is de kans groot dat het bedrijfsresultaat van onderneming A in de komende jaren fors lager zal zijn in verband met de negatieve gevolgen van deze onverantwoorde bezuinigingen. Wees hier alert op!
 
 
Conclusie
Een nadere analyse van de operationele kosten is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed 'beeld' van de onderneming.