Due Diligence

 
Behoefte aan
een kritische blik 
op de gepresenteerde historische
 en geprognosticeerde cijfers?
 
Wilt u inzicht in potentiële
dealbrakers / prijscorrecties?
 
Wij helpen u te voorkomen dat u
de spreekwoordelijke 'kat in
de zak' koopt!

DUE DILIGENCE

WAT IS DUE DILIGENCE

Alvorens iemand geld in uw onderneming ‘stopt’, wil hij volledig begrijpen WAAR hij zijn geld in ‘stopt’! Gaat zijn geld renderen of niet? Een financieel Due Diligence onderzoek wordt uitgevoerd namens de geldverschaffer en focust zich op de financiële cijfers. Het onderzoek kan zich richten op bijvoorbeeld de historische en verwachte winstgevendheid van de producten en/of diensten. Welke strategie hanteert de onderneming en wat is hiervan de impact op de toekomstige kasstromen? Zijn de door de onderneming opgestelde prognoses redelijk? Zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling gangbaar in de markt? etc.
 

WANNEER ‘DOE’ JE DUE DILIGENCE

Als je een onderneming volledig wilt begrijpen alvorens je je geld investeert in die onderneming! Hoe beter je een onderneming begrijpt, hoe beter je de toekomstige rendementen in kunt schatten.
 

DUE DILIGENCE! WIJ HELPEN U

Met Jonker Register Valuators haalt u een onafhankelijke, kritische partner in huis. Onder leiding van Cornelis Adrianus Jonker MSc RA RV bent u ervan verzekerd dat er voldaan wordt aan de vereisten die de beroepsorganisatie van accountants (NBA) en register valuators (NIRV) stelt. Ons kantoor heeft weinig overhead en is derhalve zeer (prijs)concurrerend.
 

DUE DIILIGENCE TIP

Zorg ervoor dat het onderzoek zich focust op de punten die van belang zijn! Een (te) uitgebreid onderzoek is niet altijd nodig en levert bovendien ook onnodige kosten op. Maak inzichtelijk wat u minimaal wilt weten om goed gefundeerd een keuze te maken om al dan niet geld te beleggen in een onderneming. Een goede adviseur kan u hierbij helpen!

Meer info over Due Diligence?